Przestrzeń życiowa.
with Brak komentarzy

Wiecie, że minimalna przestrzeń mieszkalna, poniżej, której określa się patologię ( według badań socjologicznych ) to 8 m² na członka rodziny. Jeśli jest mniej – mamy tendencję do wszczynania kłótni.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin