Listy miłosne
with Brak komentarzy

Co chcemy słyszeć jak najczęściej? To, że jesteśmy dla kogoś najważniejsi, że jesteśmy kochani… I tak w ogóle “naj”! Dlaczego tak? Bo to, co nas dotyczy, najbardziej nas interesuje i lubimy o tym słuchać bądź czytać.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin