Zginam i uginam

with Brak komentarzy

Tym razem szybka rzecz o Flexbox. Coraz bardziej jestem do niego przekonana… zwłaszcza kiedy jeszcze pograłam w gierki… Zobaczcie sami.

Podstawy

Zanim zaczniemy z Flexem… Kilka spraw podstawowych. Aby w ogóle zacząć stylować za pomocą Flexboxa musimy go “włączyć”. Robi się to poprzez deklarację:

display: flex; (lub inline-flex)

Przypisujemy ją “rodzicowi”, czyli kontenerowi, który ma wewnątrz siebie elementy (“dzieci”)

Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej na temat Przodek-Potomek (“Rodzic-Dziecko”) to co nieco znajdziesz pod tym linkiem. Możesz zajrzeć do KhanAcademy.

I jeszcze dwie sprawy, które będą istotne. Osie według, których będziemy pozycjonować.

Oś pionowa (OY) biegnie z góry na dół, a oś pozioma (OX) od lewej do prawej. Trzeba mieć to na uwadze, kiedy będziemy przestawiać główną oś na przeciwstawną i odwrotnie.

“Rodzice”

Na “rodzicu” deklarujemy inne własności niż na “dziecku”. Ale spokojnie, zaraz je wszystkie wypiszę dla lepszego zapamiętania.

 • flex-direction – ustawiamy kierunek względem main-axis, dostępne wartości to: row (wzdłuż rzędu), column (wzdłuż kolumn), row-reverse (odwrotnie, wzdłuż rzędu), column-reverse (odwrotnie, wzdłuż kolumn)
 • flex-wrap – zwijanie linii, dostępne wartości: no-wrap (nie przenosi do kolejnego wiersza), wrap (przenosi do kolejnego wiersza), wrap-reverse (odwrócony kierunek osi przeciwstawnej cross-axis);
 • justify-content – porządkuje elementy względem osi głównej, czyli main-axis, dostępne wartości: flex-start, flex-end, center, space-around, space-between, space-evenly. Pod linkiem znajdziesz różnice, jak się układają dane elementy;
 • align-content (musi być więcej niż jedna linia, aby zauważyć działanie tej właściwości) – porządkuje elementy wzdłuż osi przeciwstawnej, czyli cross-axis, dostępne wartości: flex-start, flex-end, stretch (domyślnie), space-around, space-between, center;
 • align-items – porządkuje elementy wzdłuż cross-axis, dostępne wartości: flex-start, flex-end, stretch (domyślnie), center, baseline – wyrównanie tak, aby linia tekstu była równa pomiędzy elementami w danej linii, a pierwszy tekst w elemencie to może być np. nagłówek;

W tych dwóch ostatnich przypadkach warto ustawić na dzieciach max-width i max-height.

“Dzieci”

A teraz deklaracje ustawiane na “dzieciach”, czyli elementach wewnątrz kontenera – “rodzica”.

 • align-self – przy tej własności możemy wypozycjonować każdy element niezależnie od pozostałych. Pod uwagę bierzemy cross-axis (czyli oś przeciwstawną). Wartości, jakie może przyjmować to: flex-start, flex-end, center, baseline, stretch, auto – domyślnie układ rodzica.
 • order – czyli kolejność elementów. “0” jest wartością domyślną i ustawia elementy zgodnie z kodem html. Uporządkowanie następuje od najmniejszej liczby do największej np. -3, 0, 2, 5. Jeśli występują dwie takie same wartości np. -3, 0, 2, 2; wtedy o miejscu tych dwóch elementów z taką samą wartością decyduje kolejność w kodzie html.
 • flex-shrink – to współczynnik kurczenia elastycznego elementu-dziecka. Jeśli rozmiar elementów elastycznych jest większy niż kontener-rodzic elastyczny, elementy-dzieci kurczą się, aby się dopasować. Pod uwagę brana jest oś przeciwstawna, wartość przyjmuje zero i więcej. Domyślną wartością jest jedynka “1”. “0” oznacza wyłączenie kurczenia się elementów. Można ustawiać również części ułamkowe (nie tylko liczby całkowite) np. 1.3.
 • flex-grow – jest przeciwnością flex-shrink i określa, jaka część dostępnego miejsca w kontenerze-rodzicu powinna zostać przypisana do tego elementu (współczynnik wzrostu). Wartości to liczby całkowite, domyślna wartość to “0”. Jeśli jest włączona ta wartość to nie zadziała justify-content . Pod uwagę bierzemy oś główną.
 • flex-basis – ustala rozmiar elementu w kontekście osi głównej. Przyjmuje jednostki: %, px, vh, vw, rem lub auto (domyślnie). Nie zadziała, jeśli jest włączona position: absolute; na elemencie.

Wszelkie max-height/max-width i min-height/min-width respektowane są przez właściwości flex-shrink oraz flex-grow.

Skróty (shorthands)

Zawsze musimy szukać sposobu, aby nie pisać zbyt wiele kodu. Dlatego wymyślono skrócone notacje. Jeśli nie czujesz się jeszcze pewnie w Flexboxie to możesz rozpisywać deklaracje krok po kroku, ale … warto wyrobić sobie nawyki pisania skrótowo.

Flex-flow

To połączenie dwóch deklaracji: flex-direction oraz flex- wrap. Ustawiamy ją na rodzicu, a jej wartość domyślna to Row (kierunek rząd) Nowrap (nie zwija).

flex-flow: row nowrap;

Flex

Połączenie trzech deklaracji: flex-grow, flex-shrink oraz flex-basis. Ustawiamy na dziecku. I mamy tu kilka opcji. Może występować jako jedna wartość, dwie lub trzy. W zależności ile ich jest i czy są jakieś jednostki, wtedy przypisywane są odpowiednie deklaracje.

 • Jedna wartość: bez jednostek – wtedy oznacza to, że jest to deklaracja flex-grow; z jednostką – flex-basis.
 • Dwie wartości: bez jednostek: pierwsza będzie flex-grow, a druga – flex-shrink,; jeśli druga ma jednostkę to będzie to flex-basis.
 • Trzy wartości – deklaracje układają się po kolei: flex-grow, flex-shrink i flex-basis.
flex: 1 1 30px;

Zastanawiasz się, dlaczego dołączyłam linki z angielskimi opisami deklaracji? To jeden z moich sposobów na ogarnięcie języka angielskiego. Wszystko, co mogę, czytam w angielskim, jeśli nie rozumiem jakiegoś słowa – wklepuję je do google-translate. Nawet takie małe kroczki pomagają nauczyć się właściwego słownictwa. Spróbuj!

Follow Danuta:

Blogująca mama dwóch chłopców. Ciągle ucząca się i poszukująca pomysłu na siebie. Obecnie pogłębiająca tajniki programowania.

Latest posts from

Zostaw komentarz

Solverwp- WordPress Theme and Plugin